Body Treatment Kits

Body Treatment Kits

Body Pod Kit with Pod

$490.00 $399.00

On Sale

Body Pod Kit w/o Pod

$140.00 $129.50

On Sale

Body Masque Kit

$167.50 $159.00

On Sale

Anti-Cellulite Paraffin Kit

$249.00 $199.00

On Sale

Herbal Body Bowl Kit

$301.50 $259.00

On Sale

Paraffin Body Bowl Kit

$309.00 $259.00

On Sale