Body Treatment Kits

Body Treatment Kits

Body Pod Kit with Pod

$490.00 $319.20

On Sale

Body Pod Kit w/o Pod

$140.00 $103.60

On Sale

Body Masque Kit

$167.50 $127.20

On Sale

Anti-Cellulite Paraffin Kit

$249.00 $159.20

On Sale

Herbal Body Bowl Kit

$301.50 $207.20

On Sale

Paraffin Body Bowl Kit

$309.00 $207.20

On Sale